Collections 2011 – Obvyklý podezřelý

Duchem konference Collections 2011 pořádané společností SmithNovak bylo  v únoru znovu téma optimalizace procesu vymáhání delikventních pohledávek vznikajících klientům s korporátní strukturou. Na konferenci vystoupila řada interních i externích specialistů na otázku procesů vymáhání dlužných pohledávek.

Druhý ročník této konference nepřinesl nic převratného, avšak nelze říci, že by byl bez významu.  Z prezentovaných témat řady řečníků si auditorium mohlo učinit obrázek toho, jak daleko jsou se zvládnutím procesu vymáhání jednotlivé společnosti a o čem přemýšlí šéfové oddělení risk managementu společností, které vytváří velká množství rizikových případů.

Řada prezentujících se dotkla implementace nových technik v procesu pre-collections a early-collections a jejich systematizaci do „holistického“ procesu risk managementu zahrnujícího přirozeně také outsourcing mimosoudního a soudního vymáhání. Dotazy se točily kolem využití automatických SMS zpráv při komunikaci s klientem a potenciálním dlužníkem, jejich využití v čase i generovaném přínosu.  Na programu nechyběla nekončící honba za optimalizací nákladů k výnosům jakéhokoli interního kroku,  prezentovaná ambiciózními poradci ve formě filosofie rozdílu mezi produktivitou a efektivitou. Že je stále na čem pracovat v mnoha případech znovu doložili zástupci korporátní sféry, kteří v současné době nezřídka čekají na odraz nově implementovaných procesů do čísel.  Ačkoli o dobrých výsledcích vzhledem k předchozí obvyklé nekoncepčnosti až chaosu nepochybujeme, přece jen si bude potřeba na jednoznačné závěry další rok počkat.

Do role Obvyklého Podezřelého se prostřednictvím metodiky Champion – Challenger dostal každý současně aplikovaný systém řešení. Tedy třeba i ten právě nově implementovaný. Kdo aktivně nevyhledává srovnání je na nejlepší cestě zůstat opodál...

Zaklínadlem konference se stalo „Reputační riziko“. Jediný, kdo si jej dovolil odeslat do správných mezí byl Ondřej Frydrych, když pro mnohé posluchače až nepříjemně otevřeně pojmenoval to, co se za tímto termínem často schovává – obavu manažerů ze ztráty kontroly a vlivu. Kromě nízké kompetence tedy stává někdy za neochotou dále hledat nejvýhodnější řešení pro svého zaměstnavatele také ego některých zaměstnanců. Reputační riziko pak splývá často ze rtů, které, podle naší přímé zkušenosti, v historii porušení etiky a možného dobrého jména společnosti příliš netrápilo. Na druhou stranu nelze u specialistů v oblasti rizikových pohledávek než vítat renesanci vědomí toho, že dlužník nebo povinný nejsou jen aktuálním terčem, ale vždy také potenciálním budoucím vděčným klientem. Pokud je k nim zvolen správný, osobní a tedy nákladově náročný přístup, upevní se dokonce zvládnutou krizí jejich vztah k poskytovateli služby. Jak drahý tento přístup ve skutečnosti je nebyl schopen v číslech nákladů doložit nikdo.

Několikrát ve fóru zazněla potřeba většího využití zdrojových informací plynoucích z procesů Collections v oblasti Underwritingu. Model, který by měl do budoucna preventivně ošetřit mnoho potenciálních špatně uzavřených smluv a zároveň naopak přispět k upevnění těch perspektivních klientských vztahů, které dnes spolu s vylitou vaničkou končí v exekučních procesech. Tato vize je v roce 2011 ve většině společností vzdálenou budoucností. Problém zjevně neleží v náročném zavádění nových systémů, ale v ochotě zaměstnanců s informacemi nově nakládat. Překonat tuto barieru přístupu představuje jistě jednu z největších výzev řízení rizik v české kotlině.

Konference zažila několik chvil osvěžující upřímnosti. Jeden z našich kolegů velice trefně poznamenal, že  kdyby nebylo dlužníků, nebyla by ani konference Collections 2011 spolu s jejími účastníky, protože by jich nebylo třeba. Podobně jako by paradoxně nebylo lékařů, pokud by nebylo nemocných. Srovnání vymahačů s lékaři je, myslím, poměrně trefné pokud si uvědomíme, že hrozba úspěšného vymáhání drží na uzdě tu část společnosti, která by si jinak přestala dělat starosti se svými závazky a strhla za sebou do „makro-ekonomické nemoci“ i všechny ostatní, jejichž přirozeností je poctivost. Ale ani lékař si nepřeje mít ve svém obvodu jen samé zdravé spoluobčany, protože pak by jeho profese výrazně ztratila na důležitosti, ačkoli si tuto syrovou pravdu málokdy připustí.

Aktuální stav ve sférách řízení rizik nám potvrdil, že jsme v našem přemýšlení stále o krok vpředu před celým zbytkem odborného spektra a to bylo zřejmě to nejcennější, co jsme si z Collections 2011 odnesli. Řešení, které dokážeme našim klientům z řad korporací nabídnout obstojí v jakémkoli testu Champion – Challenger, který před něj postaví a v několika příštích letech bude formovat současný přístup k outsourcingu právních služeb v oblasti soudního vymáhání pohledávek.

Miloš Hrdina

 

Více o konferenci Colletions 2011 pořádané společností SmithNovak se dočtete zde:
http://www.smithnovak.com/konference/collections-2011.html


Miloš Hrdina

> Detail
Jana Kubištová

> Detail
Vladimír Nováček

> Detail