Tisková zpráva České pošty ke službě DINO

Tisková zpráva České pošty ke službě DINO

Místo

Praha, 18. 10. 2012

DINO se osvědčilo, dlužníci na novou službu České pošty slyší

Po úspěšném zvládnutí pilotního provozu bude nová služba České pošty DINO nasazena do ostrého provozu. Od nového roku bude pomáhat dlužníkům a věřitelům po celé České republice.

 

Dluhové inkaso obyvatelstva, nová služba České pošty, byla testována od května do konce srpna v Karlovarském a Plzeňském kraji. Z vybraného vzorku 342 pohledávek se úspěšně začala řešit jedna desetina z nich. „Je to pozoruhodný výsledek, protože jsme pracovali převážně s pohledávkami, které byly pět let staré a tedy spíše nedobytné. Pilot ukázal, že nová služba má velmi slušnou perspektivu. Zároveň je zjevné, že Poště její zákazníci prostě věří, a proto se po oslovení rozhodou jejím prostřednictvím řešit svoji mnohdy komplikovanou finanční situaci,“ komentoval výsledky testu generální ředitel České pošty, Petr Zatloukal.

Pilotní projekt DINO byl vyhodnocen jako úspěšný, proto se Česká pošta rozhodla rozšířit službu po celém území republiky.

Účelem této v ČR dosud chybějící služby je poskytnout osobám s dluhem (neuhrazeným peněžním závazkem) účinné a rychlé řešení jejich situace. Občané v široké síti poboček České pošty získají profesionální pomoc a současně i příležitost co nejdříve a bez značného nárůstu nákladů uhradit svůj závazek. S pomocí služby DINO však mohou být řešeny pouze ty pohledávky, od jejichž majitelů (věřitelů) získá Česká pošta mandát.

„O tom, že dlužíte, vůbec nemusíte vědět. Ukázalo se, že takové případy nejsou ojedinělé a právě tito zákazníci DINO ocení. Samozřejmě zároveň s těmi, kteří se rozhodnou zbavit dluhu v okamžiku, kdy jim Pošta nabídne splátkový kalendář,“ doplňuje Zatloukal.

 

Projekt od jeho vzniku podporuje také Ministerstvo financí ČR.  Podle ministra Miroslava Kalouska je zvláště u drobných pohledávek často evidentní, že cílem některých věřitelů není informaci o pohledávce doručit, ale spíš nedoručit, aby bylo možné zahájit další fáze vymáhání a zvyšovat dlužnou částku. „Myšlenku dohledat dlužníka službou České pošty považuji za skvělou a podporoval jsem ji od samého počátku. Je třeba zdůraznit, že služba je krokem vstříc především vůči skupinám s nejnižšími příjmy, které jsou často nejhůře informačně vybavené. Je to pokus ochránit ty slabé, aby jejich situaci nezneužívali někteří silní,“ dodává ministr Kalousek.

 

DINO – nápad roku 2010

Myšlenka na vytvoření služby se zrodila přibližně před dvěma lety v advokátní kanceláři Kubištová & Co, která s projektem oslovila Českou poštu. Po delších jednáních bylo výsledkem založení sdružení DINO. Zároveň započaly přípravy na pilotním projektu, který měl opodstatněnost projektu prokázat.

 

Výsledky pilotního provozu

Pro pilotní ověřování služby byl vybrán vzorek 342 pohledávek starých pět a víc let a směrovaných do vybraných oblastí Plzeňského a Karlovarského kraje.

-        Formou osobního doručení nebo vyzvednutí na poště bylo doručeno 40 % zásilek (dalších více než 15 % doručeno vhozením do schránky, z čehož plyne, že něco přes 40 % nebylo doručeno – bydliště adresáta bylo na obecním úřadu).

-        K přepážce se za účelem řešení dluhu dostavilo 25 % příjemců.

-        15 % z těch, kteří si prokazatelně zásilku převzali, se k řešení dluhu na poštu nedostavilo.

-        Z těch, kteří se k přepážce dostavili, celkem dvě pětiny své pohledávky řešilo formou splátkového kalendáře nebo je akceptovalo, další dvě pětiny si vzaly čas na rozmyšlenou, a pětina záležitost vůbec nechtěla řešit.

Jak DINO funguje

 

Službu DINO lze rozdělit do několika fází. Nejdříve bude klientovi prostřednictvím České pošty doručen dopis s informací o existujícím závazku a s doporučením dalšího postupu. V dopisu také klient najde kontakt na pobočku, kde se mu budou na přepážce věnovat vyškolení pracovníci. Je totiž důležité, aby se dozvěděl nejen o nárocích, které po něm požaduje třetí strana, ale především aby získal potřebné informace pro dobrou orientaci v problematice a následné správné rozhodnutí.

 

Zajímavou praktickou zkušeností z pilotního ověřování je příběh několik let staré pohledávky, která byla mnohokrát prověřována. Díky aktivnímu přístupu a znalosti místních podmínek se doručovateli podařilo doručit informaci o trvající pohledávce rodičům dlužníka, tedy dívky, které byl v mezidobí určen opatrovník. V bytě, který obývala dříve, nebyla k zastižení, neboť ji opatrovali její rodiče, a dřívější upozornění na dluh se tak ani k ní ani k rodičům nedostala. Protože se České poště podařilo jim informaci doručit a vysvětlit jim podstatu služby DINO, celou situaci vyřešili okamžitou úhradou dluhu a ušetřili tak více než 7500 Kč, které by od nich kromě částky dluhu požadoval při své návštěvě exekutor. Navíc k tomuto řešení nepotřebovali nic víc, než navštívit svou nejbližší poštovní přepážku.

 

 

Mgr. Marta Selicharová

Tisková mluvčí, Česká pošta, s. p.

E-mail: selicharova.marta@cpost.cz

Barbora Honzíková

> Detail
Jana Kubištová

> Detail
Miloš Hrdina

> Detail