FAQ DINO

FAQ DINO

Lidé, které zajímá služba DINO České pošty často kladou tyto dotazy:

V loňském roce Česká pošta zahájila pilotní provoz nové služby DINO, což je zkratka pro Dluhové inkaso obyvatelstva. Jak tento pilotní projekt dopadl?

Pvní pilotní testování služby DINO probělho již v roce 2012 a to na lokálně omezeném teritoriu Plzeňska a Karlovarska. Právě výsledky tohoto testování potvrdily oprávněnost přípravy celoplošného testu služby, který proběhl mezi březnem a červnem 2013 a to již na celoplošné úrovni.

Výsledky celoplošného testování ukázaly správnost nastavení služby. Ohlasy jak ze strany oslovených dlužníků tak u věřitelů byly v souladu s očekávání a od července 2013 se tak služba DINO rozjela v celoplošném ostrém provozu.

 

Proč Česká pošta s tímto projektem přišla a co od něho očekává - co bylo účelem této nové služby?

Česká pošta tímto projektem naplňuje své základní poslání – tedy včasné doručení informace jejímu adresátovi. V období liberalizace poštovních služeb je nutností pro největšího zaměstnavatele v České republice hledat aktivně nové příležitosti pro kompenzaci úbytku tržeb a jednou z těchto cest je také služba DINO. Službu DINO spustila Česká pošta ve sdružení s advokátní kanceláří Kubištová & Co., která s nápadem na spolupráci a vytvoření nového konceptu přišla a zároveň poskytla své zkušenosti a kapacity pro vykrytí soudní části služby DINO.

 

Na kolika poštách se tento pilotní provoz uskutečnil a byl o tuto službu zájem?

Pilotní provoz se v roce 2013 týkal již všech poboček České pošty. Zájem překročil naše očekávání.

 

Kdy počítáte se zahájením plošného provozu i na dalších pobočkách?

Služba již v od července 2013 funguje na všech pobočkách České pošty, kde jsou logem označené přepážky připravené službu DINO poskytovat.

 

Komu bude služba určena? Dlužníkům i věřitelům? Jednotlivcům i firmám?

Služba přináší novou rovnováhu do vztahu věřitele a dlužníka a slouží oběma. Také cena za službu je mezi obě strany rovnoměrně rozdělena. Významnými přidanými hodnotami pro dlužníka jsou také včasné informování, dostupnost a důvěryhodnost partnera. Pro věřitele je tím zásadním ošetření reputačního rizika spočívající v maximalizaci snahy zastihnout jej v místě, kde se nachází a poskytnutí důvěryhodného partnera vybaveného oprávněním k řešení oboustranně nevyhovující situace. Oběma stranám pracovníci České pošty poskytují nezměrnou výhodu osobního jednání.  Na věřitelské straně v tuto chvíli služba DINO navazuje mandátní smluvní vztahy výhradně s právnickými osobami. Na straně dlužnické komunikuje jak s jednotlivci, tak firmami.

 

Jak bude tato služba vypadat v praxi - jak by měli zájemci o ni postupovat?

Zájemci o službu DINO mohou kontaktovat obchodní oddělení České pošty a obdržet základní informace o parametrech služby, jakož i individualizovanou cenovou nabídku.

Služba v praxi přináší specifické postupy při doručování dopisů /fialový pruh/ a dále pravidelné připomínání potřeby řešit situaci pro dlužníky. Určení přepážkoví pracovníci pak dokáží s dlužníkem projít podrobnostmi týkajícími se jeho závazku a najít to nejvhodnější řešení pro něj ať už to bude prostřednictvím jednorázové úhrady, splátkového kalendáře nebo jiné formy, o kterou projeví klient zájem.

Pokud se pracovníkům České pošty ani s nasazením veškerého úsilí dlužníka nepodaří se situací seznámit, nebo jsou jednoznačně v mimosoudní části služby odmítnuti, pak nastupuje úloha advokátní kanceláře, jejímž cílem je uspět s návrhem na nápravu stavu věcí u soudu a dosažení spravedlivého urovnání sporné situace mezi věřitelem a dlužníkem. Cílem sdružení DINO je vnášet zpět do celého procesu etiku a usilovat o snižování nákladů obou stran a to na základě dlouhodobé celospolečenské poptávky.

 

Dostanou klienti od České pošty veškeré informace o dané problematice, profesionální pomoc tak, aby mohli následně učinit správné rozhodnutí o svém závazku?

To je cílem služby a v této oblasti se hodláme nepřetržitě zlepšovat a poskytovaný rozsah informaci rozšiřovat. Není možné se však domnívat, že přepážka České pošty bude suplovat roli advokáta.

 

Kterých pohledávek se tato služba týká?

Služba dokáže procesovat jakékoli pohledávky. Nejčastěji službu využívají přirozeně velké korporátní společnosti s desítkami tisíc případů za domácnostmi. Právě v tomto velkém množství procesovaných případů začne dávat využití sítě více než 3000 poboček a 11000 doručovatelů ČP smysl.

 

Kolik bude služba stát klienty?

Jak již v přechozích komentářích zaznělo Služba DINO dělí svou odměnu mezi věřitele a dlužníka tak, aby obě strany vedla k chuti při příští obdobné situaci služby využít. Ceník pro dlužníka je veřejnou informací dostupnou též na webu cpost.cz. Cena pro věřitele je vždy kalkulována individuálně s ohledem především na objem a stáří předávaných případů.

 

DINO podporuje i Ministerstvo financí ČR. Máte informace jak se k ní staví například inkasní agentury nebo exekutoři?

Nedisponujeme průzkumem mezi inkasními agenturami nebo exekutory. Faktem zůstane, že služba DINO je přirozeně podporována  a vítána těmi, kteří chtějí kultivovat prostředí pohledávek a naopak bude trnem v oku těm, kteří by se nejraději vraceli do období ve kterých bylo dlužníkovi možné naúčtovat téměř jakékoli náklady k úhradě.

Podporu službě vyjádřilo jak ministerstvo financí, tak ministerstvo spravedlnosti. Schopnost vyřešit řadu pohledávek ještě před jejich posunem před justiční orgány bude významným faktorem při snižování zatížení obecních soudů a povede k jejich lepší funkčnosti.

Jana Korábová

> Detail
Kristýna Šebková

> Detail
Miloš Hrdina

> Detail