ČESKÁ POŠTA CHCE PŘEDEJÍT EXEKUCI 100 TISÍC DLUŽNÍKŮ

20.8.2014, Právo, str. 15, Jiří Novotný

Česká pošta (ČP) postupně osloví více než 100 tisíc dlužníků, kteří v letech 2012 až 2013 nezaplatili pražskému dopravnímu podniku jízdné a nyní jim hrozí exekuce. Dopisy prvním 10 931 z těchto dlužníků začne ČP rozesílat již zítra.

„Finanční závazky v celkové výši kolem 650 miliónů korun odkoupila od dopravního podniku inkasní společnost Fidentia a České poště se s ní podařilo dojednat pro všechny dlužníky výjimečnou úlevu,“ sdělil včera Právu mluvčí ČP Ivo Mravinac.

Pokud dlužník svůj dluh uzná a rozhodne se ho zaplatit, dostane mimořádnou slevu 500 korun a zároveň nebude muset zaplatit úroky za celou dobu existence dluhu. „Uhradit tedy kromě dluhu bude muset jen pokutu ve výši 800 až 1000 Kč za černou jízdu a náhradu právního zastoupení 2100 Kč,“ upřesnil Mravinac.
Pokud by tak dlužník neučinil, čekaly by ho větší výdaje. Kromě úroků i nemalá suma za soudní řízení a následnou exekuci.

Ve čtvrtek začneme prvním 10 931 lidem rozesílat dopisy
Ivo Mravinac, mluvčí ČP Dlužníky bude ČP oslovovat prostřednictvím své služby Dluhové inkaso obyvatelstva (DINO), kterou nabízí od roku 2012. Pokud dlužník DINO využije, může se na poštovní přepážce na kterékoli z 3200 poboček ČP domluvit na splátkovém kalendáři.
Tato služba pomáhá na poslední chvíli nejen těm, kteří se zaplacením dluhu otáleli, ale i lidem, kteří na dluh dávno zapomněli. Díky propojení přepážek s databází dlužníků lze navíc zjistit i případy, kdy je dluh vymáhán neoprávněně.
Po letošním 1. červenci si už advokáti díky změně zákona nemohou za řešení dluhů účtovat tak horentní částky. Firmy, které mají velké množství dlužníků, se tak nezřídka setkávají s tím, že jejich případy se advokáti nechtějí zabývat. Prý se jim to už nevyplatí.

Soudní řízení věřitel zastaví
„DINO tak ještě nabývá na významu. Dnes je jednoznačně nejefektivnějším nástrojem pro řešení drobných pohledávek. Největším přínosem ale DINO zůstává pro dlužníky samotné. Často se totiž ukazuje, že o svém dluhu vůbec nevědí,“ říká generální ředitel ČP Martin Elkán.
U většiny pohledávek dopravního podniku již Fidentia přistoupila k jejich soudnímu vymáhání. ČP ale ujišťuje, že jestliže nyní tito dlužníci přistoupí na nabídku služby DINO, jisté exekuci se vyhnou, protože věřitel soudní řízení zastaví.

http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=13347

Jana Korábová

> Detail
Kristýna Šebková

> Detail
Jana Kubištová

> Detail