Lesk a bída Šampiónů

Lesk a bída Šampiónů

Hledání stále lepších možností a příležitostí je znakem doby, ve které žijeme.  I to nejlepší řešení může být překonáno, i ten nejpřínosnější přístup zdokonalen.

Hledání stále lepších možností a příležitostí je znakem doby, ve které žijeme.  I to nejlepší řešení může být překonáno, i ten nejpřínosnější přístup zdokonalen.

Tenhle tah na branku stojí jistě v kořenech pokroku, který nás vynesl až tam, kde se dnes zdáme být – na vrcholu životní pyramidy na planetě Zemi a přilehlém vesmíru.

Posunul velkou část našeho druhu během několika století z primitivních chýší do vytápěných domů, do kterých nepronikne nečas a v návratu k přírodě dnes takové domy dokážeme stavět dokonce v takzvaně pasivním provedení – mající jen velmi malé nároky na dodatečnou spotřebu provozní energie.

Posunul naši civilizaci z doby kamenné, do doby nano-částicové a na dohled doby kvantové.

Zatímco dříve jsme byli vedeni intuitivní touhou překonat, dnes je tato touha oděna do šatů Adaptivní kontroly. Ta prostřednictvím přístupu „Champion/Challenger“ – Šampión/Vyzyvatel (dále jen ChaCha) zdolává i ty zdánlivě nejlépe nastavené systémy a posunuje jejich efektivitu k často jen tušenému optimu. Optimu, které bude okamžitě zpochybněno novým vyzyvatelem...

Efektivita přístupu ChaCha je nezpochybnitelná. Přináší dramatické zrychlení posunu k lepším výsledkům. A jak již zaznělo, v horizontu desítek let posouvá civilizaci, společnosti i komerční sféru k životu, který je obtížně zahlédnutelný i pro ty nejlepší vizionáře.

Právě tady však začíná rubová strana mince, jejíž výhradně panenskou krásou jsme se zatím nechali oslovovat.

Právě přístup ChaCha nás nenechá kráčet ve směru Vize, která je z hlediska morálního i motivačního zásadně neopomenutelná. Obecně oblast morálních hodnot je zasažením aplikace ChaCha ohrožena. Systémoví implementátoři se totiž obvykle nedokážou zastavit před hranicí, kterou někdo označil za nepřekročitelnou, byť by to jejich vnitřní hlas jakkoli potvrzoval. Vždyť jestliže jsou ty hodnoty tak pevné, tak vydrží jakoukoli výzvu...

Zkušenosti plynoucí z výše uvedeného schématu aplikovaného na oblast hodnot jsou pak pro společnost a především jednotlivce velice bolestné. Naneštěstí je zkušenost nabytá v těchto experimentech přenosná jen omezeně. Za několik desetiletí, někdy dokonce i let má nová skupina implementátorů tendenci znovu postavit morálnímu šampiónu vyzyvatele.

To co se na plátně společnosti odehrává v rozsáhlém měřítku neporozumění i utrpení, probíhá v komerční sféře v mnohem menším měřítku stresu a nekomfortu. I zde totiž každodenně narážíme na snahu vyměňovat morálně správný pomalejší a zdvořilý přístup v komunikaci za rychlý asertivní a prakticky bezohledný  postoj. Hlavně, že to sype o kousek víc.

Většina z nás tuší, že sypat víc to bude jen krátkodobě a pak to odnese mnohem víc, než to přineslo.

Zamysleme se prosím před systémovou aplikací přístupu ChaCha, jaké má právě naše metodika morálně hodnotové přesahy a které hranice by mohlo být užitečnější zachovat.

Jan Slavíček

Projektový manažer služby DINO

Miloš Hrdina

> Detail
Vladimír Nováček

> Detail
Peter Klobušický

> Detail