Služba České pošty DINO pokračuje v oslovování dlužníků

Služba DINO České pošty oslovuje v těchto dnech více než 15 tisíc koncesionářů, kteří opomněli uhradit poplatek za televizní vysílání.

 

Nově mohou dlužníci České televize řešit svůj závazek na více než 3 000 pobočkách České pošty, přičemž lze v této souvislosti nyní využít i výhodu možnosti uzavření splátkového kalendáře. Na přepážkách DINO jsou pak osloveným dlužníkům poskytovány i další služby k včasnému vyřešení závazku.

Počátkem tohoto roku bylo již osloveno 10 000 koncesionářů, přičemž se dosud podařilo úspěšně dohledat a oslovit 82 % z nich. Více než polovina dlužníků svůj závazek prostřednictvím služby DINO vyřešila.

Od roku 2012 už DINO řešilo stovky tisíc pohledávek pro desítky podniků. Úspěšné bylo například při zakázce pro Český rozhlas v letech 2013 a 2014. Z oslovených domácností, které dlužily za zákonnou platbu rozhlasového poplatku, svůj dluh uhradila celá polovina.

Co nabízí služba DINO České pošty?

Pokud dostane dlužník od České pošty dopis DINO, ve kterém je o závazku detailně informován, může na nejbližší poštovní pobočce svůj závazek uhradit, případně tak učinit bezhotovostně. Současně služba DINO zajistí opakované upomínání dlužníka poštovním doručovatelem nebo i bezplatné zaslání dopisu DINO na aktuální doručovací adresu poplatníka v případě, že se na původní adrese nezdržuje.

Primárním cílem služby je zajistit dodání informace o existenci závazku poplatníkovi tak, aby mohl svůj závazek včasně řešit bez dalších možných komplikací.

Matyáš Vitík
tiskový mluvčí
Česká pošta, s.p.
vitik.matyas@cpost.cz

Vladimír Nováček

> Detail
Jana Korábová

> Detail
Kristýna Šebková

> Detail