Právní a Ekonomické aktuality

14.11.2012
Novela insolvenčního zákona postihující šikanózní insolvenční návrhy

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, dále jen „insolvenční zákon“ byl s účinností od 1.11.2012 novelizován zákonem č. 334/2012 Sb., který reaguje na tzv. šikanózní insolvenční návrhy.

07.11.2012
Rok 2013 přinese významné novinky v oblasti exekucí

1.ledna 2013 nabude účinnosti zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů,  a další související zákony (sn. tisk č. 537, sen. tisk č. 357). Tento předpis přinese mnoho změn nejen v občanském soudním řádu a exekučním řádu, ale také v mnoha dalších souvisejících zákonech.[1] Novela přináší některé významné změny v oblasti exekucí, které si tento článek bere za cíl stručně přiblížit.

05.11.2012
Nová úprava institutu předžalobní upomínky

Dne 9.10.2012 podepsal prezident rozsáhlou vládní novelu občanského soudního řádu (dále jen „OSŘ“) a další přibližně dvacítky souvisejících zákonů. Již v průběhu projednávání však byl k této novele připojen paragraf, který má významné důsledky pro věřitele vlastnící pohledávky zejména bagatelního charakteru.

18.10.2012
Dluhové Inkaso Obyvatelstva

Dluhové Inkaso Obyvatelstva

Na tiskové konferenci byly představeny výsledky pilotu služby DINO
Stáhnout prezentaci jako PDF (4,4 Mb)

19.04.2012
Právní ochrana databází

8. část - závěr

02.02.2012
Právní ochrana databází

7. část - směrnice o vynutitelnosti práv k duševnímu vlastnictví

29.05.2011
Právní ochrana databází

6. část - alternativní metody řešení sporů z autorského práva

15.04.2011
Přímé dokazování dožadujícím soudem

2. z metod upravených v nařízení Rady Evropské unie (ES) č. 1206/2001

15.04.2011
Česká kancelář pojistitelů

Historické a mezinárodní souvislosti, charakter, vznik a členská základna

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Kristýna Šebková

> Detail
Jana Kubištová

> Detail
Peter Klobušický

> Detail