Právní a Ekonomické aktuality

15.04.2011
Smlouva o úvěru

Smlouva o úvěru je vymezena v § 497 ObchZ. Touto smlouvou se věřitel (banka) zavazuje, že na požádání dlužníka poskytne v jeho prospěch peněžní prostředky do určité částky, a dlužník se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit úroky.

13.04.2011
Právní ochrana databází

5. část - technické prostředky ochrany autorských práv

09.03.2011
Nepřiměřená volba exekutora

Právní rozbor

Okresní soud rozhodl ve věci exekuce na majetek povinného pro pohledávku ve výši 500,- Kč, tj. pokutu uloženou v přestupkovém řízení, tak, že exekuční řízení zastavil a oprávněnému uložil uhradit soudnímu exekutorovi náklady ve výši 17.000,- Kč, zdůvodňujíc své rozhodnutí tím, že oprávněný učinil nepřiměřenou volbu soudního exekutora, a to tím, že navrhl pověřit provedením exekuce exekutora vzdáleného několik set kilometrů od bydliště povinného.

01.03.2011
Collections 2011 – Obvyklý podezřelý

Duchem konference Collections 2011 pořádané společností SmithNovak bylo  v únoru znovu téma optimalizace procesu vymáhání delikventních pohledávek vznikajících klientům s korporátní strukturou. Na konferenci vystoupila řada interních i externích specialistů na otázku procesů vymáhání dlužných pohledávek.

15.02.2011
Právní ochrana databází

4. část - ochrana databází v ČR

04.02.2011
Outsourcing právních služeb v oblasti hromadného řešení sporné agendy soudní cestou

Outsourcing je evergreenem v mnoha oblastech, které řeší nejen velké korporátní společnosti, ale dnes také segment středních a malých podniků (SME). Opatrné přešlapování prognostiků nad makro-čísly jednotlivých odvětví nenaznačuje rychlý návrat růstu tržeb předkrizového období a trend tlaku na optimalizaci nákladové stránky podnikání tak bude jednoznačně pokračovat.

31.01.2011
Právní ochrana databází

3. část  - Evropská judikatura

25.01.2011
Exekuce na majetek v nevypořádaném SJM

Soud v odůvodnění výroku č. I uvedl, že předmětné nemovitosti prokazatelně nabyla žalobkyně s povinným X.Y. do společného jmění manželů, z tohoto titulu nabyli vlastnické právo k předmětným nemovitostem a každý z nich je vlastníkem celé věci.

20.01.2011
Právní ochrana databází

2. část - směrnice

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Vladimír Nováček

> Detail
Jana Kubištová

> Detail
Jaroslav Jankrle

> Detail