Právní a Ekonomické aktuality

06.01.2011
Dokazování dožádaným soudem na základě žádosti předané přímo dožadujícím soudem

1. z metod upravených v nařízení Rady Evropské unie (ES) č. 1206/2001

12.12.2010
Zajišťování a provádění důkazů v rámci členských států EU

Zajišťování a provádění důkazů v rámci členským států EU, s výjimkou Dánska – obecný úvod

07.08.2010
Bankovní obchody

Pojem bankovních obchodů, charakteristika bankovních obchodů, systematizace bankovních obchod

11.05.2010
Právní ochrana databází

1. část - úvod

05.02.2010
K nároku advokáta na odměnu za převzetí zastoupení v ex.řízení

Za zásadní právní otázku obecného významu dovolací soud považuje dovolatelkou položenou otázku, a to zda advokát, který již zastupoval mandanta v nalézacím řízení, má nárok v rámci mimosmluvní odměny i v exekučním řízení (resp. v řízení o výkonu rozhodnutí) na odměnu též za úkon, spočívající v první poradě s klientem včetně převzetí a přípravy zastoupení ve smyslu § 11 odst. 1 písm. a) vyhl. č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

05.02.2010
Daňové zvýhodnenie na vyživované dieťa podľa zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále ZDP)

Obecné podmienky uplatnenia tohto inštitútu upravuje § 35c, vrátane postupu poplatníka uplatňujúceho daňové zvýhodnenie v daňovom priznaní, bez ohľadu na to či bol k tomu povinný, alebo sa tak rozhodol učiniť dobrovoľne.

17.12.2009
Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky čj. 32 Cdo 2598/2008

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Františka Faldyny, CSc. a soudců JUDr. Miroslava Galluse a JUDr. Hany Gajdziokové v právní věci žalobkyně U. Č. r., a. s., , zastoupené JUDr. J. V., advokátem, , P, proti žalované Advokátní kanceláři Ch. P. v. o. s., zastoupené JUDr. J. R., advokátem, o zaplacení částky 4,493.032,- Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 37 Cm 70/2004, o dovolání žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 23. ledna 2008, č. j. 1 Cmo 165/2007 – 171, takto:

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Vladimír Nováček

> Detail
Jaroslav Jankrle

> Detail
Miloš Hrdina

> Detail