Právníci & Konzultanti

Šimon Kubišta

Šimon Kubišta je zakládajícím partnerem Kubištová & Co.. V letech 1999-2001 spolupracoval Šimon Kubišta s Jaroslavem Jankrlem na rozvoji činnosti advokátní kanceláře, v roce 2000 pak položil ideový základ nově vznikající právní společnosti a stejně tak její oborové specializace na oblast hromadných žalobních podání, resp. poskytování právních služeb v rámci sporné agendy. Šimon Kubišta je zodpovědný především za vytváření vize kanceláře, její rozvoj a další směřování a také za agendu spojenou s obsluhou jejích klientů.

Jana Kubištová

Jana Kubištová je zakládajícím partnerem Kubištová & Co. V roce 1990 Jana Kubištová obhájila před Českou národní radou zákon č. 209/1990 Sb., o komerčních právnících, přičemž ve stejném roce byla zvolena do funkce předsedkyně Komory komerčních právníků. V této funkci působila až do roku 1995, kdy došlo ke sloučení Komory komerčních právníků s Českou advokátní komorou. V letech 1990–1993 zastávala Jana Kubištová též funkci člena legislativní rady vlády, opakovaně byla kandidátem na soudce Ústavního soudu.

Jaroslav Jankrle

Jaroslav Jankrle je zakládajícím partnerem Kubištová & Co. Do roku 1991 působil Jaroslav Jankrle ve funkci prokurátora, resp. státního zástupce na území hl. m. Prahy. Jaroslav Jankrle je zodpovědný především za oblast trestního práva, přičemž na tuto agendu se specializuje již od roku 1991, stejně jako na agendu sporných nároků.

Miloš Hrdina

spolupráci s Kubištová & Co. zahájil v roce 2008. V pozici senior advokáta Kubištová & Co. je od roku 2011. Ve své advokátní praxi se zabývá především obchodním právem a všemi dalšími právními obory souvisejícími s podnikatelskou činností. Miloš Hrdina působí současně jako vedoucí partner služby DINO - Dluhové inkaso obyvatelstva České pošty s.p. Studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy ukončil v roce 1992 a jako advokát působí od roku 1996.

Jana Korábová

Jana Korábová vykonává funkci výkonné ředitelky Kubištová & Co., do níž byla jmenována v roce 2006. Je zodpovědná především za praktické naplňování vize rozvoje advokátní kanceláře, do její gesce spadá také zvyšování úrovně obsluhy klientů, oblast komunikace a finanční řízení společnosti.

Peter Klobušický

je advokátem s dlouholetou praxí v rámci advokátní kanceláře Kubištová & Co., kde působí od roku 2008. Zaměřuje se především na obchodní a občanské právo, korporátní právo a práva duševního vlastnictví. Nedílnou součástí náplně jeho práce je taktéž zastupování klientů na soudních jednáních. V roce 2008 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Ovládá plynně anglický jazyk.

Vladimír Nováček

nastoupil do společnosti Kubištová & Co. roku 2009 jako právní asistent a od roku 2011 působí v Kubištová & Co. jako advokátní koncipient. Ve své praxi se zaměřuje na smluvní právo občanské a obchodní, oblast závazkového práva včetně zastupování klienta u soudních jednání, koordinační a právně poradní úlohu při správě a vymáhání pohledávek, právo duševního vlastnictví, právo IT, řízení ve věcech insolvenčních a exekučních, problematiku nemovitostí a bytové právo. Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Hovoří plynně anglicky.

Kristýna Šebková

je členem týmu Kubištová & Co. od počátku roku 2007, v současnosti zastává pozici vedoucí asistentky. Tým asistentů a specialistů vede od roku 2009.
Je zodpovědná za nastavení a efektivitu procesů podpory advokátů a advokátních koncipientů v oblasti sporné agendy. Do její gesce dále spadá komunikace s korporátní klientelou a subdodavateli právních služeb. Je absolventkou obchodní akademie se zaměřením na ekonomiku podnikání a právo.

Barbora Honzíková

se stala členem týmu Kubištová & Co. na počátku roku 2009 a od konce roku 2009 zastává pozici asistentky advokátů. Do její gesce spadá podpora partnerů a advokátů Kubištová & Co., komunikace s individuální klientelou a podpora týmu advokátních koncipientů. Od roku 2012 je absolventkou magisterského studia oboru právo. Plynně hovoří anglicky.